سازمان خانه چاپ

داراي پيشرفته ترين ماشين چاپ و توليد فرمهاي كامپيوتري در خاورميانه

توليد و نصب هولوگرام وتوليد فرمهاي فوق سكوريتي جهت اصالت مدارك ، اسناد و وراق بهادار

امكان و توانائي چاپ رول به رول تا هفت رنگ در سايزهاي مختلف

توانائي چاپ رول توپك تا هفت رنگ در سايزهاي مختلف

 چاپ يك توپك در چندين رنگ

 توانائي چاپ انواع مختلف شماره سريال

 توانائي چاپ رول به شيت تا هفت رنگ در سايزهاي مختلف

چاپ ليبل رول ، پك ، شيت و لفافهاي بسته بندي

 توليد و ترتيب فرمهاي كامپيوتري تا 16 نسخه

چاپ وتوليد انواع كارتهاي كتابخانه و نوار مغزي(EEG) در اندازه هاي مختلف